Hàng trăm ngàn người Việt phải tha phương cầu thực

Hà Nội: Theo những công bố phổ biến hôm thứ ba ngày 10 tháng chạp thì trong năm nay 2019, có trên 132 ngàn người Việt đã đi làm lao động ở các quốc gia khác trên thế giới.
Riêng trong tháng 11, có đến 14,800 người Việt đi lao động ở các nước ngoài, gia tăng 2.6 phần trăm so với số người đi lao động trong tháng 11 năm ngoái.
96.9 phần trăm những người Việt đi lao động ở nước ngoài hay 128,685 người đã đi làm việc oi73 ba quốc gia Nhật, Nam Hàn và Đài Loan.
Những quốc gia khác có lao động người Việt gồm Mã Lai Á, Tân Gia Ba, Phi Luật Tân, Cam Bốt và Trung Đông.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email