Hàng triệu người di dân bất hợp pháp ở Anh quốc, có quyền đi chủng ngừa covid miễn phí mà không bị trục xuất.

 London, Anh quốc: Trong mục tiêu là   tìm cách ngăn chận sự lan tràn  của   covid   trong số những di dân   đang sống bất  hợp pháp, chính quyền nước Anh đã   ra thông cáo hôm thứ  hai ngày  8 tháng 2, là   tất  cả những  người đang sống bất hợp pháp ở  nước Anh, có  quyền đến các trung tâm chủng ngừa,  xin chủng ngừa covid miễn phí, mà các cơ quan an ninh sẽ làm ngơ, không  điều tra xét hỏi, tìm cách trục  xuất những người này, sau khi họ  đi chủng ngừa.

Theo những ước  tính thì hiện có  1.3 triệu người sống bất  hợp pháp tại nước Anh.

Anh quốc là một trong những quốc gia có  chương trình chủng ngừa  covid cho dân chúng hữu hiệu và nhanh chóng nhất.

Trung  bình  một ngày có  450 ngàn người  được chủng ngừa  và  tính đến ngày thứ hai 8 tháng 2 có 15  triệu người  Ăng Lê   được chủng ngừa trong số 68 triệu dân Anh.

Anh quốc cũng là một trong những quốc gia có số người nhiễm  và chết  vì covid cao nhất:  tính  đến ngày thứ hai 8 tháng 2, có   gần  4 triệu người   Anh bị nhiễm covid  và có trên113 ngàn người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email