Hành khách phải đi bộ trong đường hầm xe điện, sau khi có đám cháy diễn ra .

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 2 tháng chạp, một đám cháy diễn ra trên hệ thống xe điện ngầm, đường số 2, và đoàn xe điện ngầm này đã ngưng chạy ở giữa hai trạm Keele và Osington.
Hành khách trong chuyến xe điện ngầm này đã phải đi bộ trong đường hầm đầy khói, để đến các trạm xe điện ở hai đầu đường hầm.
Cơ quan đặc trách chuyên chở công cộng thành phố Toronto, TTC, đã phải gửi 25 chiếc xe bus, đến đón các hành khách phải di tản vì đám cháy xảy ra trong đường hầm.
Rất may không có một hành khách nào bị thương tích trong cuộc di tản vì đám cháy diễn ra trong chuyến xe điện ngầm này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email