Harris County được phép sử dụng các trung tâm bỏ phiếu cho những kỳ bầu cử có đông người dự

Tỉnh hạt Harris County vừa nhận được sự đồng ý của chính quyền tiểu bang để sử dụng các trung tâm bỏ phiếu được thiết lập tại nhiều địa điểm tuỳ thích trong những kỳ bầu cử có đông cử tri tham dự, theo như lời tuyên bố của bà Diane Trautman là Thư ký Lục sự của Harris County.
Với cách thức này, cử tri không bị bắt buộc phải đến đúng địa điểm ấn định cho khu cư ngụ của mình (gọi là precint) để bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Từ nay, cử tri tại Harris County có thể đến bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào trên toàn vùng Harris County trong ngày bầu cử tùy theo sở thích và điều kiện thuận lợi, chẳng hạn như là nơi gần chỗ làm hoặc các trường đại học.
Trong những kỳ bầu cử trước đây, cử tri tại Harris County chỉ có thể đi bỏ phiếu tại các trung tâm bầu cử trong thời gian bầu cử sớm, bằng không thì sẽ phải đi đúng đến địa điểm ấn định của nơi mình cư ngụ nếu muốn đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử chính. Và con số các trung tâm bỏ phiếu này cũng chỉ có 46 địa điểm trên toàn tỉnh hạt.
Tuy nhiên, giờ đây tất cả 740 địa điểm bỏ phiếu trên toàn vùng, kể cả các trung tâm bỏ phiếu đều sẽ được mở ra trong ngày bầu cử chính năm nay là ngày thứ Ba 5 tháng 11. Chính quyền địa phương dự định sẽ mở thêm các trung tâm bỏ phiếu tại hai trường đại học Houston và TSU.
Việc cho phép sử dụng các trung tâm bỏ phiếu trong ngày đi bầu chính được chấp thuận vì Harris County đã áp dụng cách thức ghi tên cho cử tri đi bầu bằng điện tử, cho phép các nhân viên kiểm soát bầu cử có thể ngăn chặn bất cứ cử tri nào muốn đi bỏ phiếu tại hai địa điểm khác nhau trong cùng một ngày.
Harris County với tổng cộng cử tri vào khoảng 2.3 triệu người được xem là tỉnh hạt đông dân nhất hiện nay trên toàn quốc cho áp dụng các trung tâm bỏ phiếu. Hiện nay có tổng cộng hơn 50 tỉnh hạt trên toàn tiểu bang Texas đã áp dụng điều này kể cả Fort Bend, Brazoria và Wharton kể từ sau khi Lubbock County là nơi đầu tiên đã áp dụng vào năm 2006.
Trong thời gian vận động tranh cử trước đây, bà Trautman đã cổ động mạnh mẽ cho đề nghị này và cho rằng nó có thể giúp cho tỉ lệ tham dự đi bầu của cử tri có thể tăng thêm từ 2% đến 5%, giúp cho sinh hoạt bầu cử có thêm uy tín và giá trị, và phản ảnh đúng ý nguyện của đa số người dân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email