Hát cho những cụ lớn tuổi trong nhà dưỡng lão

San Jose, California: Hàng năm cứ vào dịp Tết Dương Lịch, một nhóm những anh chị em ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã đến hát cho các cụ lớn tuổi hiện sống trong những nhà già.
Năm nay cũng không là ngoại lệ.
Những bài hát gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, cũng như tiếng Pháp và có cả bài bằng tiếng Tàu, chắc chắn đã giúp các cụ nhất là những người không có thân nhân, một chút ấm lòng khi mùa Xuân đến..
(Hoài Hương từ San Jose)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email