Hầu hết vùng GTA khởi động chương trình giữ trẻ $10/ngày

Các cơ sở giữ trẻ có giấy phép ở vùng GTA hiện có thể ghi danh tham gia chương trình “Canada-wide $10-a-day”, đưa các bậc cha mẹ tiến gần hơn một bước tới tấm ngân phiếu trợ cấp tiền gửi trẻ mà Ontario đã hứa.

Ontario đã ký một thỏa thuận với chính phủ liên bang về dịch vụ giữ trẻ $10 một ngày hồi tháng 3 vừa qua và hứa rằng tiền giữ trẻ sẽ giảm dần, từ 25% xuống dưới $12 mỗi ngày, có hiệu lực từ ngày 1/4/2022.

Khi đó, tỉnh bang cho biết phụ huynh sẽ bắt đầu nhận ngân phiếu trợ cấp ngay từ tháng Năm.

Nhưng cho đến tuần này, hầu hết các cơ sở giữ trẻ trong vùng GTA vẫn không thể ghi danh tham gia chương trình. Các giới chức tỉnh bang cho biết họ cần phải tham vấn các nhà điều hành các nhà giữ trẻ được cấp phép và lập quy trình ghi danh, dẫn đến sự chậm trễ.

Hôm thứ Tư 22/6, thành phố Toronto thông báo rằng họ đã sẵn sàng cho việc nhận đơn ghi danh tham gia chương trình tài trợ “Canada-Wide Early Learning and Child Care”.

Việc ghi danh đã mở vào ngày 23/6 và kéo dài cho đến ngày 1/9.

Các nhà giữ trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình phải có giấy phép và nhận giữ trẻ em dưới sáu tuổi, hoặc trẻ bước sang tuổi thứ sáu kể từ ngày 30/6.

Sau khi một nhà giữ trẻ tham gia chương trình được chấp thuận, phụ huynh có con em gởi tại nhà trẻ đó vẫn đóng tiền như trước và sẽ nhận chi phiếu hỗ trợ tiền gửi trẻ sau.

Việc ghi danh tham gia chương trình cũng được mở ở vùng York và vùng Peel trong tuần này. Durham là nơi duy nhất trong vùng GTA bắt đầu nhận đơn ghi danh sớm hơn.

Trình tự của chương trình chăm sóc trẻ em “Canada-Wide Early Learning and Child Care” trị giá 13,2 tỷ đô như sau:

Tiền giữ trẻ giảm 50% bắt đầu từ ngày 1/1/2023. Sau đó tiếp tục giảm một lần nữa vào tháng 9/2024 trước khi xuống mức $10 một ngày vào năm kế tiếp.

Nhận báo giá qua email