Hậu quả của trận đại dịch: một trường đại học ở Canada phải xin chống bị xiết nợ.

Sudbury, Ontario: Trận đại dịch đã khiến hàng triệu người mất việc, hàng chục ngàn các cơ sở thương mại phải đóng cửa.
Mới đây một trường đại học ở Canada đã phải ra tòa xin chống bị xiết nợ.
Trường đại học Laurentian ở thành phố Sudbury, tỉnh bang Ontario đã xin chống bị xiết nợ vì những khó khăn về tái chánh ” chưa từng xảy ra” vì đại dịch.
Trường đại học Laurentian là trường đại học chính ở miền bắc tỉnh bang Ontario.
Và ngay những năm trước khi có đại dịch, trường đại học này cũng gặp khó khăn thu hút những sinh viên Canada ghi danh theo học, vì thời tiết khắc nghiệt, vì dân tình thưa thớt, không có nhiều công ăn việc làm.
Vì thế những năm trước đó, trường đại học này đã phải trông nhờ vào số sinh viên du học ngoại quốc, nhất là số sinh viên Á Châu.
Thời đại dịch, số sinh viên ngoại quốc ghi danh sút giảm và nhiều sinh viên đã chọn việc học trên mạng, đã khiến cho tình hình tài chánh của tất cả các trường đại học gồm cả trường đại học Laurentian gặp khó khăn: không có đủ tiền thâu vào cho các chi phí.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email