Hãy làm đơn gấp,nếu muốn xin đoàn tụ gia đình ở Canada.

Ottawa: Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 6 tháng giêng, những ai ở Canada muốn bảo trợ gia đình qua định cư nên làm đơn gấp trong vòng từ nay đến ngày 1 tháng hai.
Những đơn xin đoàn tụ gia đình sẽ được rút thăm cho 10 ngàn người may mắn được quyền bảo trợ bố mẹ hay ông bà ngoại nội, gia tăng từ 5 ngàn người may mắn trong năm ngoái.
Quý độc giả Thời Báo muốn nộp đơn, xin vào website kèm ở dưới để nộp đơn qua mạng.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/sponsor-parents-grandparents/tell-us-you-want-sponsor-parent-grandparent.html

The online form is available until Feb. 1, when IRCC will remove duplicate submissions and randomly select potential sponsors, who will be invited to apply.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email