Hãy nộp đơn xin $300 một tuần tiền tài trợ bị phong tỏa

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo thì bắt đầu từ ngày đầu năm 2022, những người có đủ điều kiện, có quyền nộp đơn xin trợ cấp bị phong tỏa: những người làm việc trong các cơ sở thương mại, vừa bị chính quyền liên bang cho giới hạn số khách hàng xuống còn 50 phần trăm sức chứa, như các nhà hàng, các cầu trường thể thao, các hội trường dùng để tổ chức văn nghệ..
Tiền tài trợ phong tỏa, the Canada Lockdown Benefits , là $300 một tuần gia hạn từ ngày 22 tháng chạp năm ngoái 2021 và sẽ kéo dài cho đến ngày 12 tháng 2 năm nay 2022 cho những người làm ở những nơi vừa bị cắt giảm sức chứa xuống còn 50 phần trăm
Tuy nhiên cái phiền toái của việc xin tiền trợ cấp phong tỏa CWLB là người ta phải nộp đơn (qua mạng) xin tái hạn hàng tuần.

Nhận báo giá qua email