Hãy tham dự mục Bạn Đọc Viết của Thời Báo Website

Hãy tham dự mục Bạn Đọc Viết  của Thời Báo Website

Trong cuộc sống nơi xứ người, bạn có những điều muốn nói cho mọi người cùng biết: những chuyện về nhà cửa, gia đình, thời tiết, công ăn việc làm,v.v.

Xin bạn hãy gửi bài cho chúng tôi. Thời Báo Website sẽ cho đăng , miễn là những bài viết không chỉ trích cá nhân, hay làm lợi cho cộng sản.

Xin quý vị gửi bài viết theo email: thoibaobandocviet@gmail.com

Nhận báo giá qua email