Hệ thống internet và điện thoại của công ty Rogers bị mất khiển dụng, gây khó khăn cho hàng triệu người.

Toronto: Công ty viễn thông Rogers loan báo trong ngày thứ bảy 9 tháng 7 là một phần của hệ thống internet và điện thoại của công ty này đã hoạt động trở lại, sau hơn 1 ngày trời bị hư hại.
Hệ thống internet và điện thoại của công ty Rogers đã bất khiển dụng vào lúc 5 giờ sáng hôm thứ sáu ngày 8 tháng7, và gây những khó khăn cho hàng triệu người, hàng ngàn công ty trên toàn Canada.
Điện thoại không dây không hoạt động sẽ khiến người ta không thể điện thoại hẹn nha sĩ, không liên lạc được với người thân. Các công ty cũng gặp những khó khăn vì không có thể mua bán , liên lạc với khách hàng…
Không có internet, các cửa hàng không thể nhận tiền của khách hàng qua việc trả bằng thẻ tín dụng hay thẻ trả tiền mặt ( debit)..
Chính vì thế trong ngày thứ sáu, tại nhiều cửa hàng, nhiều siêu thị.. người ta thấy những tấm biển đề là ” chỉ nhận tiền mặt”.. Việc này cũng gây khó khăn cho nhiều người, nhất là những người trẻ, những người này quen việc mua bán bằng thẻ tín dụng, bằng thẻ debit, không mang tiền mặt theo và trong ngày thứ sáu, nhiều người đã không có thể mua cà phê, hay thức ăn trưa tại nhiều nơi vì họ không có tiền mặt.
Nhiều hành khách không thể sử dụng hệ thống xe chuyên chở công cộng Metrolink trong thành phố Toronto, vì mua vé phải trả bằng thẻ tín dụng, và máy bán vé tự động không nhận tiền mặt..
Một số các dịch vụ của công ty Rogers đã hoạt động trở lại vào sáng hôm thứ bảy 9 tháng 7, nhưng chưa hoạt động hoàn toàn 100 phần trăm.
Ông Tony Staffieri, giám đốc tài chánh của công ty Rogers nói là công ty này chưa biết nguyên do này gây ra việc gián đoạn hoạt động nhưng đang cho mở cuộc điều tra.
Các giới chức của công ty Rogers cũng nói là công ty này sẽ đền bù thiệt hại cho khách hàng vì những gián đoạn của hệ thống điện thoại và hệ thống internet: nhiều cửa hàng như là siêu thị đã thưa thớt khách trong ngày thứ sáu, vì nhiều khách hàng đã không có tiền mặt trong người.
Cũng theo nhận định của các chuyên gia truyền thông, thì sự gián đoạn hoạt động của công ty Rogers không phải là từ các tin tặc đến phá hoại.
Sự gián đoạn hoạt động của công ty Rogers cho thấy những nguy hiểm của thế giới trong việc dựa vào hệ thống cao kỹ trong những việc hàng ngày.
Khách hàng của các công ty Bell Canada và Tellus không bị gián đoạn các dịch vụ viễn thông..
Vì thế trong ngày thứ sáu, người ta thấy số người mang máy laptop vào làm việc ở các thư viện trong thành phố Toronto, mang máy laptop đến ngồi ngoài cửa các tiệm cà phê Star Bucks .. làm việc vì những cơ sở này không dùng hệ thống của công ty Rogers.

Nhận báo giá qua email