Hệ thống rạp xi nê Cineplex yêu cầu chính quyền tỉnh bang Ontario nới lỏng số người được vào rạp xi nê.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 7, ông Dan McGrath, chủ tịch điều hành hệ thống rạp xi nê Cineplex đã lên tiếng yêu cầu thủ hiến Doud Ford của tỉnh bang Ontario nên nới lỏng những giới hạn về số người được vào những rạp xi nê.
Như chúng ta cũng biết, tỉnh bang Ontario ngoại trừ các thành phố Toronto, Mississauga, Brampton, và vùng Windsor-Essex, đã được mở cửa trở lại ở giai đoạn 3.
Trong giai đoạn 3, các rạp xi nê cũng được mở cửa trở lại, nhưng vẫn có những giới hạn là chính quyền tỉnh bang Ontario chỉ cho tối đa 50 người hội họp trong nhà trong một địa điểm.
Ông Chủ tịch hệ thống rạp xi nê Cineplex nói là một rạp xi nê của công ty này thường có đến ba hay bốn phòng chiếu, và nếu chỉ giới hạn 50 người vào thì công ty ông sẽ lỗ.
Ông McGrath cũng yêu cầu chính quyền tỉnh bang Ontario nâng mức giới hạn lên 50 người cho một phòng chiếu chứ không phải 50 người cho một rạp có 3 hay 4 phòng chiếu phim.

Tin tức khác...