Hiệp hội những cảnh sát viên thành phố Toronto bỏ phiếu "không tín nhiệm" cảnh sát trưởng.

cảnh sát trưởng thành phố Toronto: ông Mark Saunders

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 19 tháng hai, có một cuộc bỏ phiếu của các nhân viên cảnh sát trong nghiệp đoàn cảnh sát thành phố Toronto, nhằm xem các nhân viên cảnh sát có còn tín nhiệm vào tài lãnh đạo của ông cảnh sát trưởng Mark Saunders?
Gần đây đã có nhiều chỉ trích, nhất là trong giới những bà vợ của các nhân viên cảnh sát thành phố Toronto là ông cảnh sát trưởng đã không cố gắng trong việc bảo vệ quyền lợi của các cảnh sát viên, các cảnh sát viên đã phải làm quá nhiều vì không có đủ cảnh sát cho nhu cầu thành phố.
Tưởng cũng nên nói thêm là sau một thời gian phải đi lọc thận, ông cảnh sát trưởng Mark Saunders đã được giải phẩu thay thận trong năm ngoái 2017, mà người cho thận chính là bà vợ của ông.
Tuy có những bất mãn trong giới chức cảnh sát, nhưng quyền bổ nhiệm hay bãi chức cảnh sát trưởng là do hội đồng tư vấn cảnh sát thành phố quyết định.
Nhân viên của hội đồng này gồm nhiều nghị viên thành phố và các giới chức trong giới lãnh đạo thành phố Toronto.
Thành phố Toronto hiện có trên 5 ngàn cảnh sát viên và chính quyền thành phố mới mướn thêm 80 cảnh sát trong năm ngoái 2017.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email