Hiệu quả của việc chích ngừa cúm là 60 phần trăm.

Vancouver: Chích ngừa trong mùa cúm năm 2019-2020 ở Canada có hiệu quả 60 phần trăm, theo như những thống kê đúc kết từ những dữ kiện của các bác sĩ gia đình ở các tỉnh bang Ontario, British Columbia, Alberta và Quebec, thì tỷ lệ hiệu quả là 60 phần trăm:cứ 6 trong 10 người đã chích ngừa đã không bị bệnh cúm trong năm nay.
Bản nghiên cứu do bác sĩ Danuta Skowronski làm trưởng nhóm, đã dựa vào dữ kiện của các bệnh nhân thâu thập từ ngày 1 tháng 11 năm 2019 cho đến ngày 1 tháng 2 năm nay.
Chích ngừa cúm, đôi khi cũng vẫn bị bệnh, nhưng bệnh cúm có thể sẽ không nặng như những người không chích ngừa.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email