Hoa Kỳ cảnh giác cao độ về ” món quà Noel” từ Bắc Hàn

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong những ngày cuối tuần, chúa nhật ngày 22 tháng chạp, các giới chức an ninh Hoa Kỳ đang cảnh giác cao độ về những cuộc thử nghiệm những loại hỏa tiễn có thể có gắn đầu đạn nguyên tử trong những ngày sắp đến của Bắc Hàn: những cuộc thử nghiệm mà giới chức Bắc Hàn gọi là những “món quà Noel” dành cho Hoa Kỳ.
Những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn mới của Bắc Hàn, nếu xảy ra, sẽ là một đòn giáng mạnh vào mục tiêu của tổng thống Trump là tìm cách buộc Bắc Hàn hủy bỏ việc chế tạo vũ khí nguyên tử.
Các hình ảnh thâu thập được từ vệ tinh do thám trong mấy ngày qua, cho thấy có những hoạt động tại các vị trí phóng hỏa tiễn trước đây của Bắc Hàn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email