Hoa Kỳ chấp nhận cho du khách đã chủng ngừa một trong 6 loại thuốc chủng đã được WHO chuẩn y

Hoa Thịnh Đốn: Những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 8 tháng 10 cho biết là chính quyền Mỹ đã chấp thuận cho những du khách ngoại quốc đến xứ này, nếu những người này đã chủng ngừa covid hoàn toàn bằng những loại thuốc chủng ngừa được chuẩn y bởi cơ quan y tế Hoa Kỳ hay bởi tổ chức y tế thế giới WHO.
Những thuốc chủng được cơ quan FDA của Hoa Kỳ chuẩn y là thuốc chủng Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson . Trong khi tổ chức y tế thế giới WHO đã chuẩn y ngoài 3 loại thuốc đã được cơ quan y tế Mỹ chuẩn y, còn có thêm 2 loại thuốc chủng của Trung quốc là Sinopharm và sinovac, và thuốc chủng Astra Zeneca.
Như thế những loại thuốc chủng ngừa khác như thuốc chủng ngừa của Nga, của Cuba.. sẽ không đủ tiêu chuẩn để được vào nước Mỹ.
Cũng có những nguồn tin cho là tổ chức WHO chuẩn y hai loại thuốc chủng của Tàu, nhưng không chuẩn y thuốc chủng của Nga, vì ông tổng giám đốc của tổ chức WHO là người do Bắc Kinh ủng hộ và đưa vào?
Tin vừa nêu là tin vui cho những người Canadians đã chủng ngừa hai mũi bằng thuốc Astra Zeneca như thủ tướng Justin Trudeau, các thủ lãnh các đảng đối lập trong quốc hội liên bang, thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario: những người đã được chủng ngừa bằng thuốc Astra Zeneca.
Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn chưa chuẩn y việc chủng ngừa covid bằng hai loại thuốc khác nhau, như trường hợp đã xảy ra cho hàng triệu người Canadians.

Hoa Kỳ cũng chấp nhận cho du khách của 26 quốc gia Âu Châu, Trung quốc, Ấn Độ, Ba Tây được du lịch qua Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên của các hãng hàng không Mỹ đã hài lòng về quyết định của chính quyền Mỹ vì nhờ thế, số hành khách sử dụng các hãng hàng không Mỹ sẽ gia tăng.