Hoa Kỳ cho du khách chủng ngừa covid hoàn toàn đến Mỹ, nhưng vẫn đóng cửa biên giới với Canada

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 20 tháng 9, Hoa Kỳ sẽ cho các du khách ngoại quốc đã chủng ngừa covid hoàn toàn, được đến thăm viếng Hoa Kỳ và sự thăm viếng này bắt đầu từ đầu tháng 11 năm nay.
Theo ông Munoz phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc thì điều kiện phải chủng ngừa covid hoàn toàn mới được vào Hoa Kỳ, nhằm ngăn chận sự lây nhiễm của loài vi rút corona.
Tuy nhiên những loại thuốc chủng ngừa covid phải là những loại thuốc chủng được cơ quan y tế FDA chuẩn y, và đó là các loại thuốc Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.
Vì thế những du khách được chủng ngừa hoàn toàn bằng những loại thuốc chủng khác như Astra Zeneca, hay các loại thuốc chủng ngừa covid của Trung quốc, có thể sẽ gặp khó khăn khi xin đi du lịch ở Mỹ.
Cũng trong ngày thứ hai 20 tháng 9, phát ngôn viên của bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ cho biết là việc đóng cửa biên giới Mỹ với Canada và Mễ Tây Cơ sẽ kéo dài thêm 1 tháng nữa cho đến ngày 21 tháng 10.
Người phát ngôn viên của bộ an ninh nội địa Mỹ không cho biết là bao giờ biên giới Mỹ và Canada sẽ được mở cửa lại?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email