Hoa Kỳ có đủ thuốc chủng ngừa covid cho tất cả người trưởng thành.

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ ba 2 tháng 3, tổng thống Joe Biden cho biết là Hoa Kỳ sẽ có đủ thuốc chủng cho tất cả mọi người trưởng thành ở Mỹ và việc chủng ngừa cho số cư dân này sẽ sớm hơn dự định và sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm nay 2021.
Tổng thống Biden cũng yêu cầu cho chủng ngừa sớm tất cả các giáo chức cũng như nhân viên nhà trường, để trường học ở Mỹ được mở cửa sớm.
Tổng thống Joe Biden cũng nói là công ty dược phẩm Merck sẽ phụ giúp công ty Johnson & Jonhson trong việc sản xuất và phân phối thuốc chủng ngừa covid.
Hiện nay Hoa Kỳ đã chuẩn y việc cho sử dụng ba loại thuốc chủng ngừa covid của các công ty Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
Công ty Johnson & Johnson cho biết là công ty này sẽ cho chuyển đến các cơ quan y tế Hoa Kỳ ngay lập tức 4 triệu liều thuốc chủng, và thêm 20 triệu liều thuốc chủng vào cuối tháng 3, và 100 triệu liều thuốc chủng vào cuối tháng 6.