Hoa Kỳ có đủ thuốc chủng ngừa covid cho tất cả người trưởng thành.

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ ba 2 tháng 3, tổng thống Joe Biden cho biết là Hoa Kỳ sẽ có đủ thuốc chủng cho tất cả mọi người trưởng thành ở Mỹ và việc chủng ngừa cho số cư dân này sẽ sớm hơn dự định và sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm nay 2021.
Tổng thống Biden cũng yêu cầu cho chủng ngừa sớm tất cả các giáo chức cũng như nhân viên nhà trường, để trường học ở Mỹ được mở cửa sớm.
Tổng thống Joe Biden cũng nói là công ty dược phẩm Merck sẽ phụ giúp công ty Johnson & Jonhson trong việc sản xuất và phân phối thuốc chủng ngừa covid.
Hiện nay Hoa Kỳ đã chuẩn y việc cho sử dụng ba loại thuốc chủng ngừa covid của các công ty Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson.
Công ty Johnson & Johnson cho biết là công ty này sẽ cho chuyển đến các cơ quan y tế Hoa Kỳ ngay lập tức 4 triệu liều thuốc chủng, và thêm 20 triệu liều thuốc chủng vào cuối tháng 3, và 100 triệu liều thuốc chủng vào cuối tháng 6.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email