Hoa Kỳ công bố một thỏa hiệp thương mại Ấn Độ- Thái Bình Dương

Tokyo: Trong cuộc công du các quốc gia Á Châu và vào hôm thứ hai ngày 23 tháng 5, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden loan báo việc thiết lập một thỏa hiệp thương mại với 12 quốc gia trong khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương, nhằm mục đích phát triển nền kinh tế của các quốc gia này, ngăn chận sự bành trướng ảnh hưởng của Trung quốc.
Trong bài diễn văn, tổng thống Biden không nghĩ là nền kinh tế Mỹ sẽ lâm vào tình trạng suy thoái?
Tổng thống Biden nói là sẽ cần một thời gian cho nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ trở lại.
Tổng thống Biden cũng nói là việc thiết lập một khuôn mẫu kinh tế cho vùng Ấn Độ- Thái Bình Dương nhằm duy trì một sự giao dịch thương mại ổn định, sau khi có những trì trệ giao thương vì trận đại dịch covid và cuộc chiến ở Ukraine.
Các quốc gia tham dự tổ chức kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương gồm Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Brunei, Ấn Độ, Nam Dương, Nhật, Nam Hàn, Mã Lai Á , Tân Tây Lan, Phi Luật Tân, Tân Gia ba, Thái Lan và Việt Nam.
13 quốc gia trong khối kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương có mức sản lượng kinh tế GDP bằng 40 phần trăm tổng sản lượng kinh tế của toàn thế giới.
Tổng thống Biden đang trong cuộc công du 5 ngày qua các quốc gia Nam Hàn và Nhật.

Đài Loan xin gia nhập khối kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng đã không được nhận vào vì Hoa Kỳ sợ có thêm những xung khắc với Trung quốc?