Hoa Kỳ dự tính sẽ cho cư dân Mỹ qua Canada mua thuốc cần toa bác sĩ.

Hoa Thịnh Đốn: Dưới áp lực của cư dân ở nhiều tiểu bang muốn mua thuốc men với giá rẻ, ông Alex Azar bộ trưởng y tế và dịch vụ dân cư, trong hôm thứ tư ngày 31 tháng 7 đã nói là chính quyền Mỹ sẽ thiết lập một hệ thống cho phép những người Mỹ qua Canada mua thuốc men cần toa bác sĩ.
Trong khi đó phát ngôn viên của kỹ nghệ dược phẩm ở Hoa Kỳ cho là việc cho phép này, sẽ khiến nhiều người Mỹ mua lầm thuốc giả?
Tại Canada, thì 15 tổ chức gồm cả hiệp hội những nhà dược sĩ quốc gia, đã tỏ vẻ lo âu là liệu nền kỹ nghệ sản xuất dược phẩm ở Canada có khả năng cung cấp dược phẩm cho những bệnh nhân ở cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada?
Đại diện của những tổ chức này cũng lo ngại là giá dược phẩm sẽ gia tăng cao ở Canada, vì nhu cầu cần mua thuốc của những bệnh nhân Mỹ?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email