Hoa Kỳ miễn phỏng vấn một số dạng visa, trong đó có H-1B

Hôm 23/12, Bộ Ngoại giao cho biết sẽ cho phép nhân viên lãnh sự miễn phỏng vấn trực tiếp cho thị thực H-1B và một số dạng visa không định cư khác cho đến năm tới để giúp giảm thời gian chờ đợi.

Các viên chức lãnh sự sẽ tạm thời được phép miễn phỏng vấn trực tiếp cho gần một chục loại thị thực, bao gồm visa cho những lĩnh vực chuyên môn (thị thực H-1B), thị thực cho sinh viên, lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời, sinh viên trao đổi, cũng như vận động viên, nghệ sĩ và những người trong ngành giải trí.

Bộ Ngoại giao cũng cho biết họ gia hạn vô thời hạn miễn phỏng vấn trực tiếp cho những người xin gia hạn cùng loại visa trong vòng 48 tháng kể từ khi hết hạn.

Từ tháng 3 năm 2020, Bộ Ngoại giao đã đình chỉ tất cả các dịch vụ thị thực thông thường ở hầu hết các nước trên toàn thế giới do bùng phát dịch virus corona. Trong khi việc cấp thị thực đã được khôi phục một cách giới hạn và trên cơ sở ưu tiên, lượng tồn đọng lớn một số dạng thị thực khiến thời gian chờ đợi kéo dài hàng tháng mới có cuộc hẹn phỏng vấn.