Hoa Kỳ sẽ cấm tất cả các dịch vụ thương mại của các công ty viễn thông Trung quốc Huawei và ZTE

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 13 tháng 10, các thành viên của cơ quan đặc trách về viễn thông Hoa Kỳ, FCC, sẽ bỏ phiếu cấm tất cả những việc mua bán các dụng cụ viễn thông của hai công ty Trung quốc Huawei và ZTE trên toàn nước Mỹ.
Quyết định cấm cho bán các dụng cụ viễn thông Trung quốc xảy ra sau 3 năm khi cựu tổng thống Trump cho lệnh cấm bán những dụng cụ microchhips của những công ty Trung quốc.
Theo báo Daily Mail thì lý do mà cơ quan FCC cấm bán dụng cụ viễn thông Trung quốc, là vì lý do an ninh quốc gia.
Đây là lần đầu tiên cơ quan FCC đã cấm bán dụng cụ viễn thông của một quốc gia vì lý do an ninh.
Các công ty viễn thông Hoa Kỳ đã mua các dụng cụ viễn thông của hai công ty Trung quốc vừa kể, sẽ phải tháo ra và thay bằng những dụng cụ của các công ty khác.
Nhiều quốc gia tây phương gồm cả Hoa Kỳ đã lo ngại là nếu dùng các dụng cụ viễn thông của công ty Huawei thì các dữ liệu quan trọng quốc gia qua các máy móc này, sẽ bị ăn cắp.
Ngoài việc cấm bán những dụng cụ viễn thông của công ty Huawei, Hoa Kỳ sẽ còn cấm không cho cho các công ty Mỹ xuất cảng những chất bán dẫn ( semiconductors) qua Trung quốc và việc cấm đoán này sẽ gây tê liệt cho sự phát triển của các ngành kỹ nghệ cao kỹ ở Trung quốc.
Công ty Huawei là công ty sản xuất điện thoại tinh khôn lớn nhất thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email