Hoa Kỳ sẽ cho trục xuất những người di dân Haiti đến biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 18 tháng 9, chính quyền Hoa kỳ dự tính sẽ dùng phi cơ trục xuất những người di dân Haiti đến biên giới Mỹ và Mễ Tây Cơ.
Hàng chục ngàn người Haiti đã đến Mễ Tây Cơ bằng nhiều cách và từ đó qua Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Chính quyền Mỹ không có phương tiện ngăn ngừa số người di dân bất hợp pháp này vì chính quyền Mễ Tây cơ chỉ bằng lòng cho những di dân người Nam Mỹ được tạm cư trú bên đất của họ, chờ chính quyền Mỹ cứu xét đơn xin, nhưng không nhận cho những người Haiti tạm cư trú.
Chính vì thế, chính quyền Mỹ sẽ sử dụng máy bay chở những người di dân bất hợp pháp này trở lại Haiti.
Những người Haiti này tạm trú ngụ bên dưới chân cầu biên giới giữa Mễ và Hoa Kỳ tại thị trấn Del Rio, tiểu bang Texas.
Có khoảng 400 nhân viên an ninh biên giới Mỹ đang có mặt ở thị trấn Del Rio này.
Theo những ước tính có đến 13,700 người di dân bất hợp pháp vừa đến thị trấn Del Rio này trong ngày thứ sáu.
Các giới chức an ninh cũng cho biết là những trẻ em đi một mình, sẽ không bị trục xuất .
Thị trấn Del Rio có 35 ngàn dân và nằm cách thành phố San Antonio khoảng 250 cây số.