Hoa Kỳ sẽ nhận trên 50 ngàn người tỵ nạn Afghans

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo hôm 7 tháng 9, Hoa Kỳ sẽ thâu nhận ít nhất 50 ngàn người tỵ nạn Afghans, sau khi quân Taliban nắm quyền cai trị xứ Afghanistan.
Theo ông Alejandro Mayorkas, bộ trưởng bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) thì hàng chục ngàn người tỵ nạn Afghans đã được đưa vào Mỹ và đang làm những thủ tục định cư.
Cũng theo ông bộ trưởng bộ an ninh nội địa thì những người được nhận vào Mỹ là những người đã giúp quân lực Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm qua.
Ông bộ trưởng Mayorkas cũng nói là việc thâu nhận những người đã giúp quân lực Mỹ trong cuộc chiến, sẽ không chấm dứt mà sẽ còn kéo dài cho đến khi tất cả mọi người cần được giúp vào được nước Mỹ.
Ông Jack Markell, cựu thống đốc tiểu bang Delaware sẽ là người điều hợp viên của tòa Bạch Ốc trong việc lo định cư những người tỵ nạn Afghans.
Theo những ước tính thì có gần 130 ngàn người được không vận từ phi trường Kabul đến các trại tỵ nạn sau khi thủ đô Kabul rơi vào tay quân Taliban và đây là một trong những cuộc không vận di tản người lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Cũng theo những ước tính thì trên 40 ngàn người đã đến Mỹ gồm cả những công dân Hoa Kỳ.
Số người tỵ nạn còn lại đang ở trong các trại tỵ nạn ở các quốc gia Trung Đông và chờ được đưa vào Mỹ.

Tin tức khác...