Hoa Kỳ tiếp tục đánh thêm những thứ thuế lâm sản trên những công ty Canada.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ ba ngày 13 tháng 3, phát ngôn viên của bộ thương mại Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ sẽ đánh thêm những thuế trên các loại gỗ dùng để làm giấy, nhập cảng từ Canada: những loại thuế trên các loại gỗ dùng làm giấy như giấy in báo, giấy làm sách.. mà các công ty sản xuất những loại gỗ này sẽ phải đóng thêm thuế đến 22.16 phần trăm.
Theo lời ông Wilbur Ross, bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ thì tổng thống Trump đã nói ngay từ lúc đầu là Hoa Kỳ sẽ dùng luật thương mại để bảo vệ quyền lợi của các công ty Mỹ trong những giao thương với nước ngoài.
Canada là quốc gia xuất cảng gỗ dùng làm giấy in báo lớn nhất thế giới, qua các công ty sản xuất gỗ Resolute Forest Products , Kruger và Catalyst Paper.
Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tháng mà chính quyền ông Trump đã đánh thuế nhập cảng với mức thuế lớn lao, lên các loại gỗ nhập cảng từ Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email