Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng diễn ra ở biên giới Mễ Tây Cơ.

Hoa Thịnh Đốn: Hàng chục ngàn người Nam Mỹ và trong đó có hàng ngàn trẻ em đi một mình, đã tụ tập ở biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ để xin vào nước Mỹ, theo những tin tức loan báo trong những ngày cuối tuần 27 tháng 3.
Theo nhận định của đài CNN thì khủng hoảng di dân bất hợp pháp diễn ra ở biên giới Hoa Kỳ đã kéo dài triền miên từ bao nhiêu đời tổng thống Mỹ, không cứ gì thời của tổng thống Biden.
Số người xin nhập cảnh Hoa Kỳ ở biên giới đã gia tăng mạnh mẽ: trong tháng 2 vừa qua có trên 100 ngàn người bị bắt giữ ở biên giới, cao hơn con số người bị bắt giữ trong tháng 2 năm 2019 đến 24 ngàn người.
Hiện nay chính quyền tổng thống Biden vẫn áp dụng một số những điều luật di dân từ thời tổng thống Trump: những di dân độc thân và một số gia đình đã bị trục xuất ngay trở qua Mễ Tây Cơ, ngay khi họ vừa đến đất Mỹ.
Nhưng những trẻ em đi một mình, chính quyền Biden nhận và chuyển vào các trại nuôi dưỡng do bộ y tế Hoa Kỳ chăm sóc.
Có thể vì lý do này mà số trẻ em đi một mình đến biên giới Mỹ gia tăng cao?
Trong tháng 2 vừa qua, có 9,200 trẻ em đi một mình đến biên giới và đã được Hoa Kỳ chuyển sang các trại nuôi dưỡng trẻ em ở biên giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email