Hoa Kỳ vứt bỏ trên 82 triệu liều thuốc chủng covid

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo của trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, CDC, thì trong thời gian từ tháng chạp năm 2020 khi đại dịch covid bắt đầu cho đến giữa tháng 5 năm nay 2022, các dược phòng, các tiểu bang, các cơ quan y tế trên toàn nước Mỹ, đã vứt bỏ 82.1 triệu liều thuốc chủng covid, hay là 11 phần trăm tổng số thuốc chủng ngừa mà chính quyền Mỹ đã phân phối.
Hai hệ thống dược phòng CVS và Walmart đã vứt bỏ 25 phần trăm của 82 triệu liều thuốc chủng này.
Hai tiểu bang vứt nhiều thuốc chủng ngừa covid theo tỷ lệ số thuốc được phân phối là tiểu bang Oklahoma và Alaska.
Theo nhận định của tổ chức y tế thế giới, WHO, thì Hoa Kỳ đã vứt bỏ một số lượng thuốc chủng ngừa covid lớn lao, trong thời gian mà số người Mỹ được chủng ngừa vẫn ở mức thấp và ngay trong thời gian cao điểm của đại dịch.
Cũng theo tổ chức y tế WHO thì Hoa Kỳ đã phí phạm thuốc chủng ngừa covid, trong khi nhiều quốc gia nghèo khó không kiếm ra thuốc để chủng ngừa cho cư dân.
Trong số 82 triệu liều thuốc chủng ngừa covid bị vứt đi ở Mỹ thì có liều thuốc đã quá hạn, có liều thuốc đã không giữ được ở nhiệt độ đủ lạnh, và phần lớn là thuốc chủng lấy ra trong bình lớn, nhưng không xài hết trong ngày là phải vứt đi, vì không có đủ người đến xin chủng ngừa.