Hoàng tử Harry có con trai đầu lòng

Luân Đôn: Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ hai ngày 6 tháng 5, và sau khi bà vợ vừa sinh con trai đầu lòng, hoàng tử Harry của hoàng gia Anh cho biết là ông ta rất vui mừng.
Công tước Sussex sinh con trai đầu lòng vào lúc 5 giờ 30 sáng hôm thứ hai.
Hài nhi nặng 7 pounds và 3 ounces và chưa được đặt tên.
Hài nhi là đứa chắt thứ 8 của nữ hoàng Anh và đứng hàng thứ 7 trong bảng sắp hạng được kế vị ngôi vua.