Học nghề làm bia rượu ở đại học

Sherbrooke, Quebec: Bắt đầu từ tháng 9 năm nay 2016, trường đại học Bishop ở thành phố Sherbrooke, tỉnh bang Quebec sẽ có lớp hậu đại học, cho các sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân ngành sinh hóa ( bilology và chemistry), muốn theo đuổi nghề làm rượu bia.

Theo giáo sư Dalen Wood, người sẽ trực tiếp giảng dạy, thì chương trình hậu đại học này, sẽ đào sâu về ngành làm bia rượu trong cả hai lãnh vực là khoa học và kinh doanh.

Gíáo  sư Wood cho biết chương trình học sẽ nghiên cứu về bốn thành phần tạo bia là water, malt, hops và yeast. Các sinh viên cũng được dạy thêm những lớp thương mại về nghề làm bia.

Hiện nay trong trường đại học Bishop có một lò làm bia nhỏ, do các sinh viên của giáo sư Wood trông coi. Những sinh viên này làm bia, và bán cho các sinh viên khác cũng như các giáo sư trong trường.

Hiện có trên 100 ngàn người làm việc trong kỹ nghệ làm bia ở Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email