Học phí đại học không gia tăng ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Như chúng ta cũng biết chính quyền tỉnh bang Ontario đã không cho gia tăng học phí đại học ở các trường đại học tỉnh bang từ niên khóa 2019-2020 khi có đại dịch xảy ra.
Học phí đại học cũng không gia tăng trong niên khóa sau 2020-2021.
Mới đây trong ngày thứ tư 23 tháng 3, các giới chức thẩm quyền của tỉnh bang Ontario loan báo là học phí đại học trong niên khóa 2022- 2023 ở tỉnh bang Ontario cũng sẽ không gia tăng.
Theo bản công bố thì việc chính quyền tỉnh bang Ontariop không gia tăng học phí đại học thêm một năm nữa, nhằm làm giảm bớt gánh nặng tài chánh cho các sinh viên trong thời hậu đại dịch.
Ngoài ra chính quyền tỉnh bang Ontario hủy bỏ việc cho các sinh viên học miễn phí, nếu lợi tức của bố mẹ dưới $50,000 một năm.
Thay vào đó những sinh viên thuộc các gia đình nghèo, sẽ được học bổng và được mượn tiền, và số tiền mượn sẽ phải trả lại sau khi sinh viên ra trường.
Một khi ra trường và nếu sinh viên có công việc làm với lương trên $25,000 một năm thì phải trả tiền nợ đã mượn trước.