Hội Ái hữu văn nghệ sĩ Houston ra mắt

Chiều thứ Bảy 25/5, tại nhà hàng Thiên Phú đại lộ Sài gòn, một nhóm văn nghệ sĩ của thành phố Houston đã tổ chức buổi ra mắt Hội Ái hữu văn nghệ sĩ Houston và giới thiệu tân Ban chấp hành của Hội gồm có: Tô Văn- Hội trưởng, Bạch Cúc- Phó hội trưởng, nhạc sĩ Linh Phương nội vụ, đặc trách văn nghệ Linh Phương, đặc trách âm thanh Phan Thanh (Recording Studio). Tiếp theo là một chương trình văn nghệ với 50 tiết mục thật đặc sắc.
Mục đích của Hội là cùng các anh chị em trau dồi nghệ thuật, học hỏi lẫn nhau, khuyến khích giúp đỡ các anh chị em nghệ sĩ, sinh hoạt lành mạnh, hữu ích, giúp vui cho đời

Bạch Cúc