Hội chợ Ontario hủy bỏ trò chơi đuổi heo

Smith Falls, Ontario: Trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 7, những tổ chức bảo vệ quyền lợi thú vật đã  ăn mừng sự thành công, khi  qua những áp lực vận động của những tổ chức này, ban tổ chức hội chợ Lombardy Fair đã quyết định hủy bỏ trò chơi đuổi heo ( Pig Scramble). Trong trò chơi đuổi heo này, người ta rào một khoảng đất, bỏ những con heo con vào trong đó và cho những trẻ nhỏ chạy vào đuổi bắt những con heo.

Lễ hội Lombardy sẽ diễn ra trong tháng 8.

Tổ chức bảo vệ súc vật  Toronto Pig Save đã vận động xin chữ ký của độc giả trên mạng và trong một vài ngày, đã nhận được 5,500 chữ ký.

Thành phố Smith Falls nằm cách thành phố Ottawa khoảng 78 cây số về hướn tây, về hướng thành phố Kingston.

Nhận báo giá qua email