Hội chợ tìm việc cho những người chuyển giống

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 11, một hội chợ tìm việc cho những người chuyển giống (transgender) diễn ra ở thành phố Toronto có tên là  Trans Worldforce Job Fair.

Trên một tá những công ty đã cử đại diện đến tuyển mộ nhân viên tại hội trường TIFF Bell Lightbox.

Trong số những công ty đến tuyển mộ người có d0ại diện của quân lực Canada: bà hạ sĩ Natalie Murray.

Bà hạ sĩ Murray cũng là một người chuyển giống.

Bà  gia nhập quân lực Canada với tư cách một quân nhân trừ bị vào năm 1983. Vào năm 2003, bà trở thành một người chuyển giống.

Bà hạ sĩ Murray cho biết quân lực Canada đối với bà rất tốt và không chủ nhân nào có thể đối xử tốt hơn với một nhân viên chuyển giống như quân lực Canada.

Theo những ước lượng có khoảng 300 quân nhân trong quân lực Canada là những người chuyển giống.

 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email