Hội đồng Quản trị Khu Học Chính phải ngưng bổ nhiệm tân Quản đốc

Một viên chức thẩm quyền của cơ quan Texas Education Agency (TEA) có chức năng như Bộ Giáo Dục Texas đặc trách các trường công lập trong tiểu bang đã vừa ra phán quyết yêu cầu Hội đồng Quản trị Khu Học Chính Houston (HISD) tạm thời đình chỉ việc tuyển mộ một vị tân quản đốc. Chức vụ này đã bị bỏ trống kể từ tháng Ba năm 2018 khi vị quản đốc lúc bấy giờ là Richard Carranza đã đột ngột xin từ chức để nhận một công việc khác là Giám học các trường công lập tại New York City.

Ông Mike Morath

Sau đó, Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm bà Grenita Lathan là giám học của HISD vào chức vụ quản đốc tạm thời. Tuy nhiên đến tháng 10/2018, có 5 thành viên trong Hội đồng Quản trị đột ngột bỏ phiếu để cách chức bà Lathan sau một cuộc họp riêng, gây ra một vụ tai tiếng và tranh cãi khiến cho cả Hội đồng Quản trị đã bỏ phiếu lần nữa để lưu dụng bà Lathan, và đồng thời lên tiếng xin lỗi mọi người về những hành xử vụng về của họ.
Theo luật định, người đứng đầu cơ quan TEA có thẩm quyền bổ nhiệm một cá nhân hay một uỷ ban có chức năng kiểm soát và điều hành tạm thời những khu học chính nếu thấy có những khiếm khuyết hoặc sai trái nghiêm trọng của Hội đồng Quản trị. Nhân vật có thẩm quyền tạm thời này là bà Doris Delaney vừa mới gửi một bức thư đến Hội đồng Quản trị để yêu cầu tạm thời ngưng việc lựa chọn một vị quản đốc mới cho đến khi cơ quan TEA hoàn tất cuộc điều tra về hành động của 5 vị thành viên trong Hội đồng Quản trị có vi phạm hay không vào đạo luật của Texas buộc các cuộc họp các cấp chính quyền phải được thông báo rõ ràng và mở rộng cho mọi người biết.
Quyết định của bà Delaney được xem như là một sự can thiệp to lớn chưa bao giờ xảy ra từ phía cơ quan thẩm quyền của tiểu bang đối với Học Khu HISD, vốn là Học Khu lớn nhất tại Texas. Trên nguyên tắc, nếu như các thành viên quản trị vi phạm vào những điều lệ nghiêm trọng, hoặc nhiều trường học trong Khu Học Chính liên tiếp có những thành tích học tập rất xấu của các học sinh, người đứng đầu cơ quan TEA là ông Mike Morath có thẩm quyền thay thế vai trò của Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm một vị quản đốc mới không bắt buộc phải theo ý của Hội đồng Quản trị.