Hội đồng thành phố chấp thuận sa thải khoảng 220 lính cứu hoả

Các nghị viên trong hội đồng thành phố Houston đã vừa biểu quyết gửi giấy thông báo sa thải cho khoảng 220 lính cứu hoả nhằm có đủ ngân khoản để thanh toán chi phí cho Đề Luật B. Đây là đề luật đã được cử tri bỏ phiếu đa số thông qua vào tháng 11 năm ngoái nhằm nâng cao mức lương lính cứu hoả ngang hàng với các cảnh sát viên có cùng cấp bậc và thâm niên công vụ.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ nghị luận, các nghị viên đã bỏ phiếu thông qua với tỉ số 10/6 đồng ý. Trong khi đó, Thị trưởng Sylvester Turner và Nghiệp đoàn Lính Cứu Hoả vẫn tiếp tục điều đình về những giải pháp để thực thi Đề luật B này.
Ông Turner ước tính rằng việc tăng lương theo Đề luật B sẽ phải tốn kém thêm khoảng 80 triệu Mỹ-kim cho ngân sách. Ông nhắc lại lời yêu cầu của ông nhiều lần rằng cần phải kéo dài thời gian thi hành Đề luật này theo tiến trình 5 năm thì mới khiến cho thành phố không bị thâm thủng ngân sách để khỏi phải sa thải nhiều lính cứu hoả và công chức thành phố. Phía nghiệp đoàn lính cứu hoả thì chỉ muốn kéo dài thời gian thi hành Đề luật này trong 3 năm rưởi mà thôi.
Cả hai phía đều phải đối phó với áp lực cần phải giải quyết trước một thời hạn cận kề: đó là hội đồng thành phố bắt buộc phải bỏ phiếu thông qua ngân sách cân bằng cho tài khoá năm tới trước ngày 1 tháng 7.
Sau kết quả cuộc bỏ phiếu vừa rồi, nghiệp đoàn lính cứu hoả đã đưa ra một thông cáo chỉ trích Thị trưởng Turner và một số các nghị viên vì cho rằng việc giảm bớt lực lượng lính cứu hoả khiến có thể tăng thêm rủi ro cho cư dân trong thành phố.