Hội đồng thành phố Vancouver lập kế hoạch ngân sách bao gồm việc tăng thuế bất động sản

Nếu bạn là chủ sở hữu nhà ở Vancouver, rất có thể bạn sẽ thấy thuế bất động sản của bạn lại tăng trong năm nay.
Hội đồng Vancouver đang xem xét ba kịch bản, bao gồm tăng ba, bốn hoặc năm phần trăm. Mỗi thứ cũng sẽ bao gồm các khoản cắt giảm tương ứng đối với dịch vụ và nhân viên, tùy thuộc vào mức độ họ muốn vào túi của chủ sở hữu nhà.
Ủy viên hội đồng Lisa Dominato cho biết tại thời điểm này, đó là một hành động cân bằng.
Bà Dominato nói rằng hội đồng công nhận mọi người đã mất việc làm và các doanh nghiệp nhỏ đang vật lộn để duy trì hoạt động trong bối cảnh đại dịch, vì vậy hội đồng sẽ cố gắng không tạo gánh nặng cho các khu dân cư với thuế cao vào thời điểm này. Bà cho biết các tùy chọn vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng gần 7,7% được thấy vào năm ngoái.
Ngoài việc tăng thuế, thành phố cũng sẽ bòn rút gần 60 triệu đô la từ quỹ dự trữ vốn để cân đối sổ sách. Thành phố cũng sẽ hướng tới chính quyền tỉnh bang ở Victoria và chính quyền liên bang ở Ottawa để xin thêm ngân khoản để tái khởi động.
Bà Dominato nói “Sẽ có tiền từ tỉnh bang chảy đến các thành phố trực thuộc trung ương. Chúng tôi chưa biết liệu nó có được tính trên cơ sở bình quân đầu người hay không, nhưng điều đó sẽ giúp các thành phố tự quản, với chi phí hoạt động của họ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ có thể để tận dụng điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn đang chờ đợi thông tin về thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email