Hội nghị Thống nhất chính tả tiếng Việt tại hải ngoại kỳ 2

Hôm Chủ nhật 18/8, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại Hội trường cộng đồng người Việt Quốc gia Houston và VPC đã tổ chức buổi Hội nghị Thống nhất chính tả tiếng Việt kỳ 2, với mục đích là hoàn chỉnh tiếng Việt để phát triển và tiến bộ, bảo tồn phát huy ngôn ngữ Việt trong sáng đúng đắn, nói lên tầm quan trọng trong việc gìn giữ những nét đẹp truyền thống của tiếng Việt tại hải ngoại, “Tiếng Việt còn, nước ta còn”.
Hội nghị có sự hiện diện của các diễn giả như Giáo sư Nguyễn song Thuận, Nhà giáo Ngô thị Quý Linh, Giáo sư Trần ngọc Dung, Nhà giáo Nguyễn văn Khoa, Kỹ sư Bùi đức Uyên và Nhà giáo Đặng ngọc Sinh, phần đúc kết tổng hợp của Ban Điều Hợp gồm có Tiến sĩ Nguyễn minh Triết, Tiến sĩ Mai thanh Truyết, Kỹ sư Nguyễn ngọc Bảo. Rất đông đồng hương, nhân sĩ và những người quan tâm đến sự tồn vong của tiếng Việt đến tham dự.

Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email