Hơn 30 triệu dân nông thôn VN chưa có nước sạch để dùng

Còn hơn 30 triệu người dân nông thôn Việt Nam chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn vệ sinh. Báo Nhà nước loan tin hôm 30 tháng 11 năm 2020.

Con số này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN  đưa ra trong báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức hôm 30 tháng 11 tại Sóc Trăng.

Từ năm 2000, chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ Hà Nội phê duyệt và Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN là cơ quan tổ chức thực hiện. Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn vệ sinh Việt Nam và 100% dân cư nông thôn sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh, đồng thời 100% cơ sở chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Tuy nhiên đến nay, còn hơn 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn Việt Nam; hơn 16 triệu người dân nông thôn đang sử dụng nhà vệ sinh không hợp vệ sinh; hơn 5 triệu học sinh chưa được sử dụng công trình nước sạch và nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn trong trường học.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email