Họp báo về nhà tranh đấu cho môi trường Bạch Hồng Quyền ở Mississauga

Mississauga: VOICE và VOICE Canada sẽ tổ chức buổi họp báo để tường trình tiến trình bảo lãnh nhà hoạt động môi trường Bạch Hồng Quyền cùng gia đình anh từ Thái Lan đã được Bộ Di trú Canada chấp thuận cho định cư tại Canada và đã đến Toronto vào ngày 3 tháng 5 năm 2019.

Ngày chủ nhật 05 tháng 05 lúc 3 giờ chiều, nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền sẽ tường thuật về hành trình vượt thoát khỏi sự truy lùng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở trong nước và tại Thái Lan đồng thời VOICE và tổ chức VOICE Canada sẽ cập nhật thông tin về việc bảo trợ đồng bào tỵ nạn Cộng sản hiện còn đang ẩn trú tại Thái Lan.

Trân trọng kính mời quý đồng hương, đại diện hội đoàn, cơ quan truyền thông tham dự.

Địa điểm : BMO Hall- Living Arts Centre, 4141 Living Arts Drive,

Mississauga ON L5B 4B8- Lầu 2

Vào cửa tự do.