Hợp thức hóa cần sa sẽ làm cho 14 con chó cảnh sát không có việc làm.

Ottawa: Như chúng ta cũng biết việc hợp thức hóa cần sa ở Canada sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 sắp tới. Việc hợp thức hóa sẽ làm xáo trộn nhiều hoạt động thường nhật đang diễn ra ở Canada.
Có thêm những tiệm bán cần sa mở cửa, việc kiểm soát tìm bắt những người trồng cần sa lậu sẽ không còn gắt gao như trước, khi những cư dân ở Canada trừ cư dân ở hai tỉnh bang Manitoba và Quebec, sẽ có quyền trồng tối đa một gia đình 4 cây cần sa trong vườn sau nhà.
Việc hợp thức hóa cần sa vào ngày 17 tháng 10, cũng sẽ làm cho 14 con chó đánh hơi của cơ quan cảnh sát Hoàng Gia RCMP thất nghiệp: chúng không còn nhiệm vụ ngửi tìm cần sa ở các phi trường, các cửa ngõ biên giới vào Canada.