Houston nằm trong danh sách những thành phố dễ dàng mua bạch phiến

Theo bản báo cáo thường niên mới nhất của Tổng Nha Bài Trừ Ma Tuý (DEA) của Hoa Kỳ, Houston nằm trong số 6 thành phố lớn trên nước Mỹ có tình trạng bạch phiến được mua trong năm 2018 khá dễ dàng hơn so với năm 2017. Ngoài Houston, còn có 5 thành phố khác trong danh sách này là Atlanta, Dallas, New Orleans, St. Louis và Washington. Riêng tại 2 thành phố Miami và New England, việc mua bán bạch phiến có phần khó khăn hơn trước đó.
Thống kê của cơ quan phòng chống ma tuý này còn cho biết là trong tổng số khoảng 1,932 kí-lô bạch phiến bị tịch thu trong năm 2018, những gói hàng lớn nhất đã được phát giác tại 3 tiểu bang Arizona, California và Texas.
Còn theo văn phòng đặc trách về ma tuý của Sở Cảnh Sát Houston, tuy số lượng bạch phiến có phần gia tăng trên thị trường, nhưng loại thuốc kích thích methamphetamine mới là mối lo lớn nhất tại địa phương, nhất là khi nó có thể được mua bán rất dễ dàng tại nhiều nơi, đặc biệt là ở hai thành phố Dallas và El Paso. Một loại thuốc kích thích khác có tên là fentanyl, gồm các hoá chất khác được phối hợp với bạch phiến và cocaine, cũng xuất hiện khá thường xuyên khắp nơi.
Nói chung, trên toàn quốc, mối nguy về các loại thuốc kích thích có chất ma tuý này tiếp tục được mua bán và sử dụng rộng lớn tại nhiều nơi và tạo ra một tình trạng lo ngại về cơn nghiện thuốc giảm đau có chất ma tuý rất nguy hiểm và dễ chết người này.
Những tay buôn lậu các loại thuốc cấm này vẫn tiếp tục tìm những cách mới lạ để che giấu khi chuyển vận, chẳng hạn như chôn giấu nó bên trong những mũi khoan sắt được thực hiện bên Mễ Tây Cơ trước khi chuyển sang Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email