Hủy bỏ tất cả những lễ hội, gồm cả lễ hội CNE trong mùa hè năm nay ở Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 14 tháng 5, giới chức thẩm quyền của thành phố Toronto xac nhận là chính quyền thành phố hủy bỏ tất cả các lễ hội dự trù diễn ra trong mùa hè, gồm cả lễ hội CNE, vì đại dịch.
Theo bản công bố thì tất cả các lễ hội diễn ra hàng năm trong mùa hè ở thành phố Toronto, sẽ bị hủy bỏ trong mùa hè năm nay.
Các lễ hội diễn ra trong mùa hè hàng năm như lễ hội của những người đồng tính, lễ hội Caribbean.. đều sẽ bị hủy bỏ.
Lễ hội CNE kéo dài 18 ngày và chấm dứt vào đầu tháng 9 khi trẻ con trở lại trường, là một lễ hội quan trọng về văn hóa và tài chánh của thành phố Toronto.
Lễ hội CNE đã được tổ chức hàng năm từ 142 năm qua và chưa bao giờ bị hủy bỏ, trừ những năm có thế chiến Thứ Hai và hai năm đại dịch covid.
Lễ hội CNE hàng năm mang về cho thành phố Toronto số thương vụ lên đến 128 triệu dollars.
Tuy ra lệnh đóng cửa năm nay vì đại dịch, nhưng ông thị trưởng thành phố Toronto lạc quan là mùa hè năm tới 2022, lễ hội CNE sẽ được mở cửa lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email