Hydro-Québec sắp hoàn trả tiền điện thu dư

Hôm Chủ nhật 8/12, chính phủ Quebec đã thông qua dự luật thay đổi cách xác định giá điện Hydro-Québec. Theo Dự luật 34, giá điện sẽ bị đóng băng trong năm 2020 kể từ ngày 1/4/2020 và tăng trong bốn năm sau đó, theo tỷ lệ lạm phát.
Luật mới cũng có nghĩa là khách hàng của Hydro, bao gồm các khách hàng thương mại và kỹ nghệ lớn, sẽ được hoàn trả tổng cộng khoảng 500 triệu đô-la, tiền mà chính phủ hứa sẽ trả lại sau khi xác định Hydro kiếm được lợi nhuận cao hơn mức cho phép trong những năm gần đây.
Sau đây là cách trả lại tiền điện đã thu dư:
• Bạn sẽ nhận được tiền nếu bạn là chủ tài khoản Hydro (được xác định là đã nhận được ít nhất một hóa đơn tiền điện dưới tên của bạn) trong năm 2018 hoặc 2019.
• Số tiền sẽ phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2019.
• Khách hàng nhà ở sẽ nhận được trung bình khoảng 60 đô-la, mặc dù số tiền chính xác được trả cho mỗi khách hàng sẽ được biết vào tháng 1.
• Khách hàng vẫn là chủ tài khoản từ cuối tháng 1/2020 đến ngày 1/4/2020, số tiền trả lại sẽ được ghi trong hóa đơn của họ.
• Nếu bạn là chủ tài khoản vào năm 2018 hoặc 2019 nhưng bạn không còn là chủ tài khoản nữa, bạn sẽ nhận được một chi phiếu vào khoảng cuối tháng 1/2020 đến ngày 31/12/2020. Bạn cũng sẽ phải liên lạc với Hydro, hoặc thông qua tài khoản trực tuyến của bạn, bằng cách điền vào mẫu có sẵn, hoặc gọi 514-385-7252 hoặc 1-888-385-7252, để bảo đảm địa chỉ của bạn được cập nhật. Bắt đầu từ năm 2025, Hội đồng năng lượng của tỉnh bang sẽ xem xét giá Hydro mỗi 5 năm.
Chính phủ CAQ, khi lần đầu tiên đệ trình dự luật, cho biết trong những năm gần đây, Hydro-Québec kiếm được lợi nhuận cao hơn so với mức cho phép của Hội đồng năng lượng, và cam kết hoàn trả 1,5 tỉ đô-la cho khách hàng của Hydro.
Thủ tướng François Legault cho biết lý do tổng số tiền đã từ 1,5 tỉ đô-la xuống còn 500 triệu đô-la là vì phần tiền còn lại đang được đầu tư vào các chương trình khác, chẳng hạn như giảm giá giữ trẻ và thuế trường học, và tăng trợ cấp gia đình.
Thế Lai (Theo CBC)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email