Ít nhất 500 trẻ em bản địa chết trong các trường nội trú

Một báo cáo của Bộ Nội an hồi tuần qua cho biết ít nhất 500 trẻ em bản địa, Alaska và Hawaii – thường được gọi là người Da đỏ – đã chết khi ở trong các trường nội trú do chính phủ điều hành hoặc yểm trợ từ năm 1819-1969.

Bộ Nội an cho biết trong một tuyên bố rằng các chính sách trường nội trú của liên bang dành cho người Da đỏ trong hơn một thế kỷ rưỡi đã dẫn đến “mục tiêu kép là đồng hóa văn hóa và chiếm đoạt lãnh thổ của người bản địa thông qua việc buộc phải dời và tái định cư con cái của họ”.

Tuyên bố của Bộ Nội an cho biết, báo cáo là một phần của nỗ lực toàn diện nhằm giải quyết “di sản rắc rối của các chính sách liên bang về trường nội trú người Da đỏ”

Bộ trưởng Nội an Deb Haaland nói trong một tuyên bố: “Hậu quả của các chính sách liên bang về trường nội trú người Da đỏ – bao gồm những tổn thương gây ra bởi sự chia cắt gia đình và sự xóa bỏ văn hóa đối với các thế hệ trẻ em từ 4 tuổi trở lên – là đau lòng và không thể phủ nhận” .

Tập 1 của Báo cáo cho biết khoảng 19 trường nội trú Liên bang của người Da đỏ liên quan đến hơn 500 cái chết. Số người chết được ghi nhận dự đoán sẽ tăng lên khi Bộ tiếp tục điều tra 408 trường nội trú đã hoạt động ở 37 tiểu bang.

Cuộc điều tra được đưa ra vào tháng 6 năm 2021 nhằm xem xét lại lịch sử của quá trình đồng hóa cưỡng bức về văn hóa đối với các trẻ em bản địa.

Báo cáo cho thấy các nội quy của trường nội trú thường được thực thi thông qua hình phạt thể xác như biệt giam, đánh đập, không cho ăn ăn, đánh đòn, tát và còng tay.