Joe Biden trên đà đoạt chức tổng thống Hoa Kỳ

New York: Kết quả cuộc tranh cử tổng thống Mỹ trong năm nay đã trì trệ vì đại dịch khiến số người Mỹ đã bầu bằng cách gửi thư và gửi trước ngày bầu cử.
Tính đến sáng thứ sáu ngày 6 tháng 11, kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa rõ ràng vì các nhân viên kiểm phiếu vẫn tiếp tục kiểm phiếu ở các tiểu bang Georgia, Pennsylvania, Nevada và Arizona.
Tuy thế ứng viên Joe Biden đã có nhiều phiếu hơn tổng thống Trump ở cả 4 tiểu bang vừa kể: số phiếu bầu cho ông Joe Biden 1,097 phiếu nhiều hơn số phiếu bầu cho tổng thống Trump ở tiểu bang Georgia, 5,587 phiếu nhiều hơn ở tiểu bang Pennsylvania, 11,438 phiếu nhiều hơn ở tiểu bang Nevada và 47,052 phiếu nhiều hơn ở tiểu bang Arizona.
Tính đến sáng thứ sáu ông Joe Biden có 253 phiếu cử tri đoàn, trong khi tổng thống Trump có 213 phiếu, và cần 270 phiếu cử tri đoàn để thắng cử.
Theo nhận định của các bình luận gia thì để cho tổng thống Trump thắng cử, ông sẽ cần phải thắng ít nhất ở hai tiểu bang Pennsylvania và Georgia và điều này chắc không xảy ra.
Trong vòng ngày hôm nay, người ta sẽ biết chắc chắn ai sẽ là tân tổng thống Hoa Kỳ.
Nhưng vẫn còn nhiều rắc rối, vì tổng thống Trump tuyên bố không nhận thua và đang tung ra hàng loạt những đơn kiện cáo nói là ông đã bị “cướp” mất chức tổng thống vì gian lận..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email