Juno, tên vừa đặt cho con gấu trắng Bắc Cực mới sinh, ở sở thú Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 25 tháng hai, các viên chức của sở thú Toronto đã loan báo việc đặt tên
Juno cho con gấu trắng Bắc Cực vừa mới được 4 tháng.
Con gấu trắng này sinh vào ngày Chiến sĩ Trận Vong năm ngoái, và đã được đặt tên Juno, theo tên bãi biển Juno, ở Âu Châu, nơi mà quân lực Canada, trong liên quân đồng minh, đã đổ bộ lên trong thế chiến thứ Hai, làm đầu cầu giải phóng Âu Châu.

Con gấu Juno cũng được quân lực Canada nhận đỡ đầu.

Chuẩn tướng David Patterson đã long trọng tuyên bố quân lực Canada nhận đỡ đầu con gấu, phong cho con gấu chức binh nhì. Tướng Patterson cũng hy vọng, con gấu sẽ lên chức đều đều và biết đâu một ngày con gấu này có thể lên đến..tướng!

Con gấu mẹ Aurora đã sinh ra hai đứa con vào tháng 11 năm ngoái, nhưng ngay sau khi sinh ra, chỉ có con Juno sống sót.