Kênh trượt băng Rideau đóng cửa

Ottawa: Kênh đào trượt băng Rideau ( Rideau Canal Skateway) ở thành phố Ottawa, đã đóng cửa hôm chúa nhật ngày 10 tháng 2, sau 71 ngày mở cửa cho mọi người trượt băng trên kinh đào.
Năm nay kinh đào Rideau đã được mở cửa lâu nhất so với những năm trước, một phần cũng vì là mùa đông năm nay dài hơn và lạnh hơn, nên nước trên kinh đào vẫn còn đóng băng, giúp cho người ta vẫn có thể trượt băng trong những ngày giữa tháng 3.
Số người sử dụng kinh đào Rideau để trượt băng hoặc để giải trí hay là cách đi về đến sở làm hàng ngày trong mùa đông năm nay đã lên đến một kỷ lục mới là 1,493, 524 người.