Kết nối internet nhanh hơn đến với hơn 100 cộng đồng B.C.

Hôm 24 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Công dân tỉnh bang B.C. Lisa Beare cho biết người dân ở các cộng đồng nông thôn và bản địa trên khắp BC sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư kỷ lục vào các dự án kết nối để cải thiện internet tốc độ cao và mở rộng truy cập di động dọc theo các tỉnh lộ. Đây là một phần của Kế hoạch Phục hồi Kinh tế của StrongerBC.

Vào tháng 9 năm 2020, tỉnh bang đã đóng góp lớn nhất từ ​​trước đến nay cho chương trình Connecting British Columbia, với 90 triệu đô la tài trợ mới dưới sự hỗ trợ của StrongerBC. Các gia đình và nơi làm việc trong khoảng 200 cộng đồng nông thôn và bản địa có thể mong đợi việc xây dựng sẽ bắt đầu vào mùa xuân và mùa hè này, với mục tiêu hoàn thành vào mùa thu năm 2021.

Joel McKay, Giám đốc điều hành của Northern Development Initiative Trust, đơn vị điều hành chương trình Connecting British Columbia, nhận và xem xét các đơn ghi danh từ các nhà cung cấp dịch vụ internet trên cơ sở liên tục. Ông McKay nói: “Đây là cơ hội tài trợ lớn nhất cho các dự án kết nối mà chúng tôi thấy cho đến nay. Chỉ trong vài năm, chương trình Connecting BC đã giúp mang lại lợi ích của Internet tốc độ cao cho hàng trăm cộng đồng và hàng ngàn gia đình trên toàn tỉnh bang. Chúng tôi vui mừng nhận thấy sự quan tâm từ các nhà cung cấp dịch vụ trong giai đoạn mới nhất của chương trình.”

Xem thêm

Nhận báo giá qua email