Khách hàng đến các siêu thị bán hàng với giá rẻ, đã gia tăng

Montreal: Với giá cả của các loại thực phẩm, rau trái gia tăng mạnh, số khách hàng đến các siêu thị bán hàng giá rẻ cũng gia tăng theo.

Theo ông Eric La Fleche của hệ thống siêu thị Metro thì người ta thấy khách hàng có khuynh hướng chuyển qua mua sắm ở các discount supermarkets trong thời gian gần đây.

Hệ thống siêu thị Metro lớn hàng thứ ba ở Canada, có các cửa hàng ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec.

Cũng theo ông La Fleche, ông thấy có những gia tăng trong số thương vụ của hai hệ thống siêu thị Food Basics và Super C. Hai hệ thống siêu thị này bán hàng với giá rẻ và trực thuộc siêu thị Metro.

Trị giá của đồng loonie sút giảm, giá thực phẩm gia tăng 13.3 phần trăm trong năm qua, đã gây khó khăn cho nhiều gia đình có đồng lương cố định.

Tin tức khác...