Khách hàng hài lòng với những dịch vụ của 5 đại ngân hàng Canada.

Toronto: Theo bản tin phổ biến hôm thứ hai ngày 26 tháng 2, thì đa số những khách hàng đã hài lòng vời những dịch vụ cung cấp bởi 5 đại ngân hàng ở Canada.
Tổ chức nghiên cứu đầu tư J.D.Power đã mở cuộc thăm dò dân ý những khách hàng của 5 đại ngân hàng ở Canada và thấy là phần lớn những khách hàng đã hài lòng với những dịch vụ mà các ngân hàng này cung cấp.
Bảng thang điểm tổng cộng là 1 ngàn điểm mà tổ chức J.D. Power đã dùng để so sánh giữa các ngân hàng.
Trong số 5 ngân hàng, ngân hàng được khách hàng hài lòng nhất là ngân hàng Royal và ngân hàng cầm đèn đỏ là ngân hàng Toronto Dominion.
Ngân hàng Royal được 803 điểm, theo sau là ngân hàng CIBC với 793 điểm. Ngân hàng Montreal có 789 điểm, theo sau là ngân hàng Nova Scotia có 788 điểm và cuối cùng là ngân hàng TD có 758 điểm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email